Image
Kraljevačka bb
36210 Vrnjačka Banja - Serbia

Osiguranje

Agencija Lela DM u svojoj ponudi ima i usluge osiguranja:

 

Nudimo koncept kvalitetnog i modernog osiguranja koja je prilaogođena uslovima na našem tržištu.

Vođena ciljem da zadovolji jednu od osnovnih ljudskih potreba – potrebu za sigurnošću, Agencija LELA DM nudi sledeće pakete osiguranja.

 •     Osiguranje života
 •     Osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja
 •     Osiguranje imovine preduzetnika, malih, srednjih i velikih preduzeća
 •     Osiguranje kuća i stanova, kao i stvari domaćinstva
 •     Osiguranje motornih vozila
 •         Osiguranje od autoodgovornosti
 •         Kasko osiguranje
 •     Osiguranje objekta u izgradnji i montaži
 •     Osiguranje robe u transportu
 •     Osiguranje odgovornosti iz delatnosti
 •     Putno i zdravstveno osiguranje


Postoji i mogućnost kombinovanja više vrsta osiguranja.

Na jednoj polisi osiguranja, mogu se naći različiti paketi formirani prema konkretnim željama i potrebama klijenata.

Agencija LELA DM Vam stoji na raspolaganju da pomogne pri odabiru osiguranja koje najviše odgovara Vašim potrebama i mogućnostima.


Agencija LELA DM