Image
Kraljevačka bb
36210 Vrnjačka Banja - Serbia

Naplata štete iz osiguranja

Ukoliko ste Vi, ili neko Vama blizak, u protekle tri godine doživeli saobraćajnu nezgodu ili ste povređeni na radnom mestu, uz pomoć naše agencije možete da ostvarite svoje pravo na naknadu štete!

 

Mi obezbedjujemo za Vas

- Procena štete

- Pribavljanje pravno-dokazne dokumentacije od nadležnih organa

- Dolazimo na Vašu adresu ako Vi niste u mogućnosti da dođete kod nas

- Podnosimo odštetni zahtev u Vaše ime (obvezniku naknade - osiguravajućoj kući)

Važno je da znate

- Cena našeg rada ne sme da pređe 15% bruto naplaćenog iznosa

- Ako podnošenjem odštetnog zahteva ustanovimo da nećete dobiti novčanu naknadu, naš rad je za Vas besplatan

- Nemate nikakve izdatke do okončanja postupka

- Ne plaćate PDV na obeštećenje po čl. 25 Zakona o PDV-u

- Sredstva se naplaćuju od osiguravajućeg društva a ne od krivca (štetnika) lično